Skip to content
close
close
 

Media & evenemang

Halvårsinformation om förfalskning av eurosedlar

Halvårsinformation om förfalskning av eurosedlar

17.07.2015


  • 454 000 förfalskade eurosedlar togs ur omlopp under första halvåret 2015.
  • 86 procent av förfalskningarna utgörs av 20- och 50-eurosedlar.
  • Alla eurosedlar kan enkelt kontrolleras med ”känn-titta-luta”-metoden.
  • Eurosedlarna är alltjämt ett pålitligt och säkert betalningsmedel.

Under första halvåret 2015 togs totalt 454 000 förfalskade eurosedlar ur omlopp, vilket är 10,5 procent färre än under andra halvåret 2014 men högre än under första halvåret 2014. Antalet förfalskningar är fortfarande mycket lågt jämfört med det ökande antalet äkta sedlar i omlopp (över 17 miljarder under första halvåret 2015).

Halvårstrenden visas nedan:

Period

2012/1

2012/2

2013/1

2013/2

2014/1

2014/2

2015/1

Antal förfalskningar

251 000

280 000

317 000

353 000

331 000

507 000

454 000

Ända sedan den första serien gavs ut har Eurosystemet, dvs. Europeiska centralbanken (ECB) och de nationella centralbankerna i euroområdet, uppmanat allmänheten till att vara vaksamma när de tar emot kontanter. Äkta sedlar känns lätt igen med det enkla ”känn-titta-luta-testet”, som beskrivs på ECB:s webbplats under rubriken Euro och på Eurosystemets nationella centralbankers webbplatser.

Om man får en misstänkt sedel kan man direkt jämföra den med en sedel som man vet är äkta. Om misstanken bekräftas bör man kontakta polisen eller den nationella centralbanken, beroende på nationell praxis. Eurosystemet stöder de brottsbekämpande myndigheterna i deras arbete mot penningförfalskning.

Eurosystemet har en skyldighet att garantera eurosedlarnas tillförlitlighet och att se till att sedeltekniken ständigt förbättras. Europaserien är utformad för att göra sedlarna ännu säkrare och bidrar till att allmänhetens förtroende för valutan bibehålls.

Nedan visas en uppdelning i procent, per valör, av samtliga förfalskningar som tagits ur omlopp under första halvåret 2015.

Valör

5 €

10 €

20 €

50 €

100 €

200 €

500 €

I procent

1,5 %

2,4 %

54,7%

31,3%

8,5%

1,1%

0,5%

Under perioden:

  • De mest förfalskade sedlarna är fortfarande 20 och 50 euro. Jämfört med de uppgifter som rapporterades för andra halvåret 2014 minskade andelen förfalskade 20-eurosedlar något och andelen 50-eurosedlar ökade något. Tillsammans utgjorde dessa 86 procent av alla förfalskningar.
  • De flesta (97,9 procent) av alla förfalskningar hittades i länder i euroområdet. Endast 1,6 procent hittades i EU-medlemsstater utanför euroområdet, och mindre än 0,5 procent i andra delar av världen.

Eurosystemet informerar på många olika sätt för att hjälpa människor att skilja på äkta och falska sedlar och för att hjälpa dem som yrkesmässigt hanterar kontanter att se till att sedelhanteringsutrustning på ett betryggande sätt identifierar och skiljer ut förfalskningar från äkta sedlar. Tillverkare och leverantörer av sedelhanteringsutrustning kommer även i fortsättningen att få stöd från Eurosystemet att anpassa sina maskiner och sin utrustning för äkthetskontroll till de nya sedlarna i Europaserien. Om utrustningen fortfarande inte kan ta emot dessa sedlar så ska operatörer/ägare omedelbart kontakta sina leverantörer.

Den nya 20-eurosedeln kommer att sättas i omlopp den 25 november 2015.

Mer information om eurosedlarna finns på www.ecb.europa.eu/euro och www.nya-eurosedlar.eu.

För förfrågningar från media, kontakta Rocío González, tfn. +49 69 1344 6451.


Europeiska centralbanken
Generaldirektoratet för kommunikation, Globala mediarelationer
Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Tyskland
Tfn.: +49 69 1344 7455
e-post: media@ecb.europa.eu | URL: http://www.ecb.europa.eu | Mediakontakt

Texten får återges om källan anges.


close

ACCESS TO MY ACCOUNT


Log in

Forgotten your password?

*Required data


close

Feedback form


Feedback form for the download of materials

Please let us know how you intend to distribute our materials.

A confirmation of the availability of the publications requested will be sent to the name and address indicated in your account. If you would like to send the publications to another address, please indicate this below.

* Required data
** The publications are available free of charge from the ECB as long as stocks last.


close

Feedback form


Feedback form for the download of materials

Please let us know how you intend to distribute our materials.

* Required data


TERMS AND CONDITIONS


LETTER OF INTENT

We wish to use the electronic media and/or print media produced by the European Central Bank (ECB) to inform others. We declare that:
1. Any information or materials received from the ECB will be used for information purposes only.
2. We will not use the “€ OUR MONEY” logo for purposes that could be detrimental to the euro, or for commercial or advertising purposes, and we will adhere to the style guidelines provided in the Partnership Programme.
3. Any electronic materials, pictures, files or documents provided by the ECB will remain its sole property. The ECB will reserve its or third-party copyrights. We will not pass any information or materials received from the ECB to any third party, except for production purposes.
4. Should we use the original master files of materials prepared by the ECB, we will preserve the integrity of the text.
5. We pledge to follow the reproduction rules for euro banknotes and coins as published in the Official Journal of the European Union and available on the ECB’s website at www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/reproduction/html/index.en.html.
6. If we use electronic media online, we will include a link to www.new-euro-banknotes.eu and we will inform the ECB of the material used and where it has been used. We will forward the links.
7. We understand that stocks of ECB materials for distribution are limited. We will inform the ECB of the number of copies distributed, the means of distribution as well as the target groups.
On behalf of the company/institution mentioned above, we declare that we will refrain from using any materials either in printed or electronic form provided by the ECB until our membership of the Partnership Programme has been confirmed.
We will be liable for any damages incurred by the ECB should we not act in accordance with this Letter of Intent. We also understand that the ECB reserves the right to terminate our membership at any time.


DISCLAIMER

This privacy notice is made on behalf of the European Central Bank (ECB) and applies to Havas 360, its sub-contractors and all central banks referred to as data processors below.
When you fill in the form on the website http://www.new-euro-banknotes.eu/, we collect personal information directly from you in order to provide you with information on euro banknotes. Your data will be used only for that purpose. You cannot receive information if you do not complete the form.
We keep information on your activity with us and delete it after three years of inactivity. We are committed to ensuring that your information is secure. In order to prevent unauthorised access or disclosure, we have put in place physical, electronic and managerial procedures to safeguard and secure the information we collect online.
We use this personal information to deal with your request(s), manage your account and offer you other ECB publications.
We disclose this information to our sub-contractor CetSI and on a need-to-know basis to the relevant data processors.

A. Your choices

1) You have the right to see the information that we have about you and to get mistakes corrected by contacting Havas 360;
2) You have the right to delete your account with Havas 360.

B. Important

Your information is protected by European Union law. National data protection laws apply in relation to the technical and organisational security measures to be applied by the data processors mentioned below, unless the data processor is the ECB. Contact details for the European Data Protection Supervisor can be found at http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/supervisor/index_en.htm.

C. How to reach us

C.1 Contact data of data controller

Sabine Eismann
European Central Bank
Sonnemannstrasse 20
60314 Frankfurt am Main
Germany
Phone: +49 69 1344 5312
Fax.: +49 69 1344 5775
E-mail: partnershipprogramme@ecb.europa.eu
www.ecb.europa.eu

C.2 Contact data of data processors

C.2.1 General data processors

Laurent Lé
Havas 360
29/30 quai de Dion Bouton
Puteaux Cedex 92817
France
Phone: +33 1 58 47 92 43
Fax: +33 1 58 47 86 00
www.havas360.fr

Jerome Ospitaletche
CetSI
93/105 rue Veuve Lacroix
92000 NANTERRE
Phone: +33 1 41 19 40 50

C.2.2 Data processor for Member States and third countries

See data controller.

D. Final provisions

Data controllers may change this privacy notice from time to time by updating this page. You should check this page occasionally to ensure that you are satisfied with any changes. This privacy notice is effective from 22 November 2013.

you have to accept conditions


close
close

ACCESS TO MY ACCOUNT


Create an account