Upptäck den nya 5-eurosedeln - page 3

EUROPASERIEN: SÄKERHETSDETALJER
Baksidan på den nya 5-eurosedeln
Det finns säkerhetsdetaljer på både fram- och baksidan på sedlarna. Se de röda
rutorna nedan.
I rutorna 4 och 5 visas mikrotryck. Under ett förstoringsglas är dessa mycket små
bokstäver tydliga, inte suddiga.
I ruta 6 visas vattenmärket med porträttet.Vattenmärket kan ses på båda sidorna
av sedeln.
På baksidan syns samma bro – ett exempel på klassisk arkitektur – som på första
serien. Bilden har ändrats och flyttats något, och det har även kartan över Europa
gjort.
Baksidan på den nya 5-eurosedeln
4
5
6
5
4
6
1,2 4-5,6-7,8-9,10,11,12
Powered by FlippingBook