Upptäck den nya 5-eurosedeln - page 8-9

FÖRSTA SERIEN: SÄKERHETSDETALJER
Säkerhetskontroll i 3 steg
Känn på sedeln
– sedelpappret är strävt och fast.
Relieftryck
– huvudbilden, bokstäverna och den stora valörsiffran känns tjockare.
Hologram på framsidan på 5-, 10- och 20-eurosedlarna
– valörsiffran
och €-symbolen blir synlig.
På baksidan på 5-, 10- och 20-eurosedlarna finns en glänsande
remsa
– en guldfärgad remsa syns med sedelvalören och €-symbolen.
Vattenmärke
– om man tittar på sedeln mot ljuset blir huvudbilden och valörsiffran synlig.
Om man lägger sedeln på en mörk yta blir de ljusa områdena mörkare.
Säkerhetstråd
– titta på sedeln mot ljuset. Säkerhetstråden syns som en mörk linje.
Hologram på framsidan på 50-eurosedlar och sedlar med högre valör
valörsiffran och ett fönster eller en port syns.
Siffran på baksidan på 50-eurosedlar och sedlar med högre valör skiftar färg
valören skiftar färg från purpurrött till olivgrönt eller brunt.
1
KÄNN
2
TITTA
3
LUTA
3
LUTA
2
3
3
2
1
2
2
3
3
Framsida
Baksida
2
2
3
3
1
2
3
Baksida
DEN FÖRSTA SERIEN
Framsida
3
2
1,2,3,4-5,6-7 10,11,12
Powered by FlippingBook