Upptäck den nya 5-eurosedeln - page 10

MISSTÄNKT SEDEL?
Råd om vad du bör och inte bör göra
Om du hanterar stora mängder kontanter dagligen kan det hända att du stöter
på en misstänkt sedel. Det bästa är om din arbetsgivare har en bestämd plan
som ska följas om detta sker. Här är några tips om du är osäker på om en sedel
är äkta eller inte.
Du bör
säga till kunden att du måste prata med din överordnade eller personal från
säkerhetsavdelningen, men se till att kunden hela tiden kan se sedeln
försöka komma ihåg hur kunden ser ut
försöka uppehålla kunden
kontakta polisen
notera vad kunden har för bil samt bilens registreringsskylt
(om kunden har bil)
genast lämna över den misstänkta sedeln till din överordnade eller personal
från säkerhetsavdelningen för vidarebefordran till polisen
se till att inte utsätta dig för risker.
Du bör inte
argumentera med kunden
hindra kunden från att lämna platsen även om han/hon har ombetts att vänta
på polisen
återlämna sedeln till kunden om det är möjligt.
Det är brottsligt att överlämna en sedel som man misstänker eller vet är falsk.
Var uppmärksam, falska sedlar är värdelösa. Man blir inte ersatt om man har
tagit emot en falsk sedel.
Europeiska centralbanken
Kaiserstrasse 29
60311 Frankfurt am Main
Tyskland
Tfn: +49 69 1344 7455
Fax: +49 69 1344 7401
E-post:
1,2,3,4-5,6-7,8-9 11,12
Powered by FlippingBook