Guide for Cash Handlers - Discover the new €10 banknote - page 1

Upptäck den nya 10-eurosedeln
HANDLEDNING FÖR PERSONER SOM
YRKESMÄSSIGTHANTERARKONTANTER
1 2,3,4-5,6-7,8-9,10,11,12
Powered by FlippingBook