Guide for Cash Handlers - Discover the new €10 banknote - page 3

4
5
4
5
6
6
EUROPASERIEN: SÄKERHETSDETALJER
Baksidan på den nya 10-eurosedeln
Det finns säkerhetsdetaljer på både fram- och baksidan på sedlarna. Se de röda
rutorna nedan.
I rutorna 4 och 5 visasmikrotryck.Under ett förstoringsglas är dessamycket små
bokstäver tydliga, inte suddiga.
I ruta 6 visas vattenmärketmed porträttet.Vattenmärket kan ses på båda sidorna
av sedeln.
På baksidan visas samma bro, som är ett exempel på romansk arkitektur, liksom
på den första serien.
Baksidan på den nya 10-eurosedeln
1,2 4-5,6-7,8-9,10,11,12
Powered by FlippingBook