Guide for Cash Handlers - Discover the new €10 banknote - page 10

EUROPASERIEN: FÖRBEREDELSER
Är du klar med förberedelserna inför den nya 10-eurosedeln?
Om du hanterar storamängder kontanter dagligen kan det hända att du stöter
på enmisstänkt sedel. Även om risken är liten börman känna till informationen
i länken nedan eller kontakta sin (central)bank.
Tänk på att det är brottsligt att överlämna en sedel sommanmisstänker eller
vet är falsk.
Misstänkta sedlar
Detaljhandlare och andra som använder kontanthanteringsmaskiner och
utrustning för äkthetskontroll bör se till att deras utrustning är anpassad för
den nya 10-eurosedeln innan den sätts i omlopp i september 2014.
Kontakta din leverantör för att kontrollera omdinutrustning kan
uppgraderas för att känna igen den nya 10-eurosedeln.Det finns en lista
över vilken utrustning som kan uppgraderas på ECB:swebbplats
.
Kom ihåg att du kan kontrollera alla eurosedlars äkthetmed känn-titta-luta-
metoden.
1,2,3,4-5,6-7,8-9 11,12
Powered by FlippingBook